Privacyverklaring

 

Algemeen

Deze privacyverklaring is van Syrah Etcetera, gevestigd te Amersfoort, KvK nr. 52554775.

In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens Syrah Etcetera verzamelt, op welke wijze dit gebeurt en met welk doel.

 

 

Nieuwsbrief

De Syrah Etcetera nieuwsbrief wordt eens per kwartaal verstuurd per e-mail. Deze nieuwsbrief bevat artikelen over wijn in de breedste zin des woords (druiven, wijnmaakmethoden, wijnlanden, wijnen etcetera) die zowel informatief als vermakelijk zijn (‘vinfotainment’). De nieuwsbrief kan ook op de website worden ingezien, op www.syrahetcetera.nl/nieuwsbrief .

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief te ontvangen, kun je je inschrijven via het formulier op www.syrahetcetera.nl/nieuwsbrief/inschrijven . Hier vragen wij om je naam en je e-mailadres. We hebben je e-mailadres natuurlijk nodig om je de nieuwsbrief te kunnen mailen. We vragen daarnaast om je naam om eventuele tikfouten in je e-mailadres te kunnen herkennen èn om je eenvoudiger uit te kunnen schrijven. Maak je bij uitschrijven bijvoorbeeld een tikfoutje in het invullen van je e-mailadres, dan weten we door de naam die je hebt opgegeven toch zeker dat we de juiste persoon van onze mailinglijst verwijderen.

 

Bewaren van je gegevens

We bewaren je naam en e-mailadres in onze mailinglijst en op je inschrijfformulier. Deze zijn allebei opgeslagen op een externe harde schijf waar derden geen toegang toe hebben. We bewaren deze gegevens zolang je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. We gebruiken je gegevens alleen voor het toesturen van deze nieuwsbrief. Er worden geen andere mailings verstuurd en je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Uitschrijven voor de nieuwsbrief

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via www.syrahetcetera.nl/nieuwsbrief/uitschrijven of door ‘uitschrijven’ te mailen aan nieuwsbrief@syrahetcetera.nl . Beide mogelijkheden worden onderaan elke e-mal nieuwsbrief ook vermeld. Hierbij vragen we ter controle weer je naam en je e-mailadres. Na opgave van deze gegevens ben je per direct uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Binnen 5 werkdagen worden je gegevens van de mailinglist verwijderd en worden de formulieren van zowel je inschrijving als je uitschrijving volledig verwijderd.

 

Opvragen van je gegevens

Je hebt het wettelijke recht om op te vragen welke gegevens we van je bewaren. Mocht je deze gegevens willen opvragen, dan kan dat via info@syrahetcetera.nl .

 

 

Wijnproeverijen

Wanneer je (mogelijk) een wijnproeverij wilt boeken, vragen we je om de volgende gegevens:

– je naam – we moeten natuurlijk weten met wie we contact hebben over de wijnproeverij;

– je e-mailadres – deze gebruiken we voor de correspondentie over de wijnproeverij en voor de toezending van de factuur;

– je adresgegevens – deze hebben we nodig voor de factuur en, als de wijnproeverij op je eigen adres plaatsvindt, voor de bepaling van de reiskosten. Daarnaast moeten we natuurlijk weten waar we naartoe moeten om de wijnproeverij te geven;

– je telefoonnummer – om eventueel (last minute) contact met je te kunnen opnemen met betrekking tot je wijnproeverij.

– als je proeverij niet op je eigen adres plaatsvindt, hebben we natuurlijk ook het adres van de locatie van de proeverij nodig. Zowel voor de berekening van de reiskosten als om er te kunnen komen.

Afhankelijk van de wijze waarop je contact met ons opneemt en van jouw eigen voorkeuren, vragen we deze gegevens per e-mail of telefonisch aan je.

 

Bewaren van je gegevens

We bewaren bovengenoemde gegevens op een externe harde schijf waar derden geen toegang toe hebben. We bewaren deze gegevens gedurende de door de Belastingdienst gestelde minimaal vereiste bewaartermijn. Op dit moment is dat 7 jaar. Na afloop van deze termijn verwijderen we je gegevens. We gebruiken je gegevens alleen voor het organiseren van je wijnproeverij. Er worden geen andere mails verstuurd en je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Als we onverhoopt geen overeenkomst voor een wijnproeverij sluiten, worden je gegevens binnen 5 werkdagen verwijderd.

 

Opvragen van je gegevens

Je hebt het wettelijke recht om op te vragen welke gegevens we van je bewaren. Mocht je deze gegevens willen opvragen, dan kan dat via info@syrahetcetera.nl .  

 

 

Schrijfopdrachten

Bij (mogelijke) schrijfopdrachten vragen we om de volgende gegevens:

– naam en e-mailadres – we willen natuurlijk weten met wie we contact hebben / zaken doen en het e-mailadres gebruiken we voor correspondentie en de toezending van de factuur;

– bedrijfsadres en BTW-nummer – deze gegevens zijn voor de Belastingdienst vereist voor het opstellen van de factuur;

– telefoonnummer – om contact op te kunnen nemen wanneer dit via e-mail niet op tijd lukt of wanneer dit nodig is mbt de (invulling van de) opdracht.

 

Bewaren van je gegevens

We bewaren bovengenoemde gegevens op een externe harde schijf waar derden geen toegang toe hebben. We bewaren deze gegevens gedurende de door de Belastingdienst gestelde minimaal vereiste bewaartermijn. Op dit moment is dat 7 jaar. Na afloop van deze termijn verwijderen we je gegevens. We gebruiken je gegevens alleen met betrekking tot de schrijfopdracht. Er worden geen andere mails verstuurd en je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Als we onverhoopt geen overeenkomst voor een schrijfopdracht sluiten, worden je gegevens binnen 5 werkdagen verwijderd.

 

Opvragen van je gegevens

Je hebt het wettelijke recht om op te vragen welke gegevens we van je bewaren. Mocht je deze gegevens willen opvragen, dan kan dat via info@syrahetcetera.nl .  

 

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over hoe we met je gegevens omgaan, dan kun je deze indienen via e-mail (info@syrahetcetera.nl). We zullen je klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en je zo goed mogelijk proberen te helpen.

 

We hopen natuurlijk niet dat het zover komt, maar als je een klacht hebt over hoe wij met je gegevens omgaan, dan heb je ook het recht om deze indien gewenst naar de Autoriteit Persoonsgegevens te sturen.